Új jelszó kérése

Gyakran ismételt kérdések a CHROME STYLE technológiával kapcsolatosan

2017.04.23 10:52
Ökológiai információk
  1. Ökológiai információk.  

Általános leírás: Szakszerű kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.  

12.1.  Ökotoxicitási adatok: 

Toxicitás halakra: Nincs adat. 

Toxicitás algákra: Nem ismeretes. 

Toxicitás baktériumokra: Nincs adat. 

12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs információ. 

12.3.  Bioakkumulációs képesség: Nincs információ. 

12.4.  Talajban való mobilitás: Nem szabad a talajba és a környezetbe engedni. 12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei: PBT/vPvB vizsgálatot nem végeztek, mert kémiai biztonsági vizsgálat nem szükséges, vagy nem történt. 

12.6. Egyéb káros hatások: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.   

Webáruház készítés