Új jelszó kérése

Gyakran ismételt kérdések a CHROME STYLE technológiával kapcsolatosan

2017.04.23 10:58
Tűzvédelmi intézkedések
  1. Tűzvédelmi intézkedések.  

Általános leírás: Nem éghető folyadék. 

Tűzveszélyességi osztály: E - NEM TŰZVESZÉLYES.  

5.1.  Oltóanyag:  Megfelelő tűzoltószerek: Víz, szén-dioxid, hab, oltópor. 

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Nem értelmezhető. 

5.2.  Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek. 

Különleges veszélyek: Fémekkel érintkezve hidrogén fejlődhet, 

(robbanásveszély!). Tűz esetén veszélyes gázok (nitrogéntartalmú) képződhetnek. 

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat: 

Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában friss levegős légzőkészülék nélkül.  

Webáruház készítés